TOPlist


Abrazivní čištění / Čištění válečného hrobu

Tryskací techniku Rotosoft lze použít všude tam, kde požadujeme vyšší efektivitu tryskání a zároveň šetrné zacházení s čištěným povrchem. Technologii Rotosoft lze aplikovat na nejrůznější druhy povrchů – kámen, beton, cihlu, omítku, kov, plast, dřevo i sklo. Lze tak odstranit např. krustu z přírodního kamene, nejrůznější staré nátěry včetně graffiti, saze z ohořelého dřeva, špínu, koroze, vodní kámen, biologické znečištění atd. Kromě renovací povrchů je technologie Rotosoft vhodná i pro přípravu podkladů pro další nátěry, odstranění okují a úpravu nejrůznějších nerovností.

Abrazivní čištění

Typická sestava mobilní tryskací jednotky: kompresor - sušička vzduchu - tryskací zařízení (nádoba s abrazivem pod tlakem) - pracovník v ochranném oděvu s tryskací hlavicí (rotační tělísko Rotosoft + vlastní tryska)

Abrazivní čištění

Abrazivní čištění

Důležitým požadavkem se tak stala mož­nost šetrného, rovnoměrného a kontrolovatelného otryskávání, a to zvláště u méně odolných nebo cenných povrchů. Výrazné zlepšení přineslo použití systému čiš­tění pomocí rotační trysky, která usměrňuje proud abraziva, takže částice dopadají rovnoměrněji na čištěný povrch. Rotační tryska prošla postupným vývojem (použí­valy se např. porcelánové lamely). Tyto inovativní trysky byly známy i v českém prostředí pod značkami Jos a Rotec, poslední generaci pak představují boron-karbidové rotační tělíska patentovaného systému RotoSoft®. Použití rotačních tělísek v trysce umožňuje velmi přesné stejnoměrné rozprostření částic dopadající na povrch, což zvyšuje efektivitu otryskávání a čištění a současně zvyšuje i šetrnost vůči povrchu. V kombinaci s nízkým pracovním tlakem má rovněž vliv na podstatně nižší spotřebu abraziva, rychlejší práci a delší životnost strojů, čímž se stává celý proces a provoz čištění ekonomičtější.

Abrazivní čištění

Team KRUSTAshop

Tomáš Oršový