TOPlist


Abrazivní čištění / Používaná abraziva

abrazivo

Konečný výsledek povrchové úpravy je zá­vislý také na výběru správného abraziva. Otryskávací zařízení pracují se všemi typy známých abraziv od těch nejtvrdších, jako jsou korund a granát, přes uhelnou strusku (vhodná alternativa za písek), drcené sklo, skleněnou balotinu a vápenec až po ty nejměkčí, jako jsou drcený plast, drť sko­ řápek vlašských ořechů, pryž a jedlá soda.

abrazivo

Soda má malou tvrdost, ale vyznačuje se vysokou tříštivostí, díky které se násobí její kinetická energie a abrazivní schopnost, je možné s ní otryskávat i sklo a jiné hladké povrchy, aniž by došlo k jakémukoli naru­ šení povrchové struktury. Soda se po otryskání rozpustí ve vodě a nezanechává tak po sobě žádné reziduum. Prašnost během otryskávání s jakýmkoli abrazivem lze vý­razně omezit i pomocí tzv. vlhkého otryskávání, kdy se proud vody smísí s tryskají­cím abrazivem.

abrazivo

abrazivoabrazivo

TEXT: Jana Středulová

Foto a obrázky: Archiv společnosti CSC Stavby, s. r. o

TEAM KRUSTAshop

Tomáš Oršový