Novinky
14.12.2022
Inventura 22-23
Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, Nedá se nic dělat, musíme to spočítat. Uklidit regály, setřídit pigmenty, špachtle, tmely, vyřadit staré... číst celé
10.12.2022
Rozšíření nabídky pro restaurátory dřeva - Set: Kremer Retušovací barvy v šelaku
Pro restaurátory dřeva jsme do naší nabídky zařadili Kremer retušovací barvy v šelaku. Velice podařený set 27 barev ve velmi světlém šelaku stačí jen ... číst celé
15.08.2022
CaLoSil ® - nanomateriál ke zpevňování kamene, omítek a zdiva a jak na jeho použití?
Připravili jsme pro Vás podrobný článek o použití nanovápenných zpevňovacích prostředků, více čtěte zde...    číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

KEIM Algicid-Plus

Přípravný a ochranný prostředek proti napadení řasami a plísněmi

Doprava:  Vzhledem k charakteru tohoto výrobku je při objednání tohoto zboží nutno na konci objednávky zadat  přepravu prostřednictvím společnosti TOP... celý popis
Dostupnost
6 - 10 pracovních dnů
VYBRAT TYP BALENÍ
cena od 943,80 Kč
od 780,00 Kč
bez DPH
kg
Číslo produktu:14035016_1
Výrobce - dodavatel:Keim
Dopravce:TOPTRANS
Kompletní specifikace

Doprava:  Vzhledem k charakteru tohoto výrobku je při objednání tohoto zboží nutno na konci objednávky zadat  přepravu prostřednictvím společnosti TOPTRANS. Česká pošta toto zboží nepřepravuje. Pokud případně zvolíte nesprávně dopravu, automaticky Vám ji změníme.

KEIM Algicid-Plus

Přípravný a ochranný prostředek proti napadení řasami a plísněmi. Hotový k okamžitému použití. KEIM Algicid-Plus působí preventivně proti novému napadení. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a produktovou informaci.

Odstín
čirý, bezbarvý

Zpracování
štětka, stříkání

Spotřeba
cca 0,25 l/m2

Dodávaná forma
nádoba 5 l a 20 l
paleta: 24 x 20 l / 96 x 5 l

Přípravkem KEIM Algicid Plus lze ošetřovat stavební hmoty napadené a znečištěné řasami, plísněmi a lišejníky, zejména plochy přírodního kamene citlivé na chemikálie.

Příprava podkladu

Napadené vnitřní plochy důkladně namokro okartáčuj- te nebo očistěte špachtlí.

Na venkovních plochách se řasy, plísně a lišejníky odstraňují otryskáním namokro s dodržením platných předpisů. Je-li to technicky možné, doporučujeme čiš- tění horkou tlakovou vodou.

Zpracování

Takto připravené plochy po oschnutí povrchu rovno- měrně napusťte pomocí štětky nebo zaplavováním (ne stříkáním!) neředěným KEIM Algicid Plus.

Zpravidla stačí jedno ošetření. Omývání není nutné. Nechejte působit nejméně 24 hodin, pak můžete vyčištěnou plochu přepracovat nátěrovými systémy KEIM. Po aplikaci v místnosti nejméně 24 hodin dosta- tečně větrejte.

Upozornění:

Pokud při venkovní aplikaci nenásleduje nátěr někte- rým hydrofobním nátěrovým systémem KEIM, je zapotřebí dokončovací hydrofobizační nátěr, např. KEIM Lotexan® nebo Lotexan®-N, aby se zajistil dlouhodobý účinek sanace.

SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách vchladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány vpoužitelném stavu apoškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Před pracovní přestávkou apo práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrá- ní, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

PRVNÍ POMOC

  •  při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem

  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut

  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít

    asi 1/2 l vody
    Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

    Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.