Novinky
24.10.2021
Novinka! Doprava přes Zásilkovnu
    Spustili jsme pro vás v Krustashopu nový způsob dopravy - doručení na výdejní místa Zásilkovny. Stačí si z více než 8000 výdejních míst vybrat... číst celé
13.10.2021
Dárkové poukazy pro vaše blízké
 Předvánoční čas je spojen především s vybíráním toho nejlepšího dárku pro naše nejbližší. Máte blízkého, kterému by se líbily produkty z našeho sorti... číst celé
02.02.2021
KRUSTAshop s.r.o. se představuje
Základy našeho e-shopu vznikly před více než 15 lety, kdy jsem jako začínající restaurátor a čerstvý absolvent Fakulty restaurování v Litomyšli postrá... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Jak nakupovat v Eurech
Pro zobrazení cen v Eurech
zvolte nahoře na stránce
nad nákupním košíkem měnu. 

 

 

 1. Úvod
 2. OBNOVA DROBNÝCH PAMÁTEK
 3. OBNOVA KAPLE N. TĚCHANOVICE

Stručný popis stavu památky před obnovou
Kaple se před zahájením obnovy nacházela v havarijním stavu. Dveře byly vylomené, v interiéru se nacházely hromady suti a odpadků. Fasády byly oprýskané, střecha chyběla, zdivo vlhké a zarostlé v zeleni. Z důvodu špatného stavebnětechnického stavu nebylo možné kapli již dlouho využívat. Destrukce památky rychle postupovaly.

Popis postupu obnovy kaple :


1) Přípravné práce
 • stávající stav objektu se zhodnocením závad a poruch byl vypracován již v roce 2006, a to včetně kresebných a fotografických příloh
 • před zahájením prací byl proveden základní stratigrafický průzkum dochovaných omítkových vrstev
 • byly dohledány veškeré snadno dostupné archívní materiály týkající se obce Nové Těchanovice a památky samotné
 • v bezprostřední blízkosti kaple byla odstraněna náletová zeleň a vzrostlá tráva
 • z interiéru kaple byla odklizena suť a odpadky
 • zbytky střechy a její provizorní zakrytí bylo sneseno, stejně jako nesoudržné zdivo korunní římsy
 • suti a odpadu byla jedna plná vlečka (cca 3m3, cca 7 t).
 • před zahájením prací bylo postaveno jednoduché dřevěné stabilní lešení.

2) Oprava zdiva
 • Poškozené cihly byly odstraněny a vyměněny za jiné ze staršího demolovaného objektu.
 • klenba byla zcela vyčištěna.
 • sanace stávajícího zdiva nebyla potřebná.
 • pojivovým materiálem nového zdiva byla vápenná malta vyráběná tradičním způsobem do tzv. buchty, kdy se vyhašené vápno prokládá pískem a nechává následně odležet. Stává se tak kvalitnějším a trvanlivějším materiálem.

3) Krov a střešní krytina
 • kvůli nevyhovující střešní krytině a značnému zatékání do objektu musela být stávající krovová konstrukce již před časem snesena a vrchní část stavby byla provizorně zakryta plachtou. Toto provizorní zajištění bylo odstraněno.
 • protože se krov nedochoval, byla nová krovová konstrukce vyvedena dle skladby krovu protější kaple – z pozednic, vazných trámů a krokví. Z původní konstrukce byla do nového krovu použita pouze jedna krokev. Konstrukce krovu byla řešena tradičními bezhřebíkovými spoji pomocí tesařských dlabů zajištěných dubovými kolíky.
 • jednotlivé trámy byly natřeny proti dřevokazným škůdcům, povrch dřeva byl zhoblován. Před pokládáním lešení byl prostor nad klenbou vyčištěn a vysát průmyslovým vysavačem.
 • do krovu byl ukryt „poklad“ tvořený mincemi, denním tiskem, dopisem pro budoucí generace a osobními poklady každého z nás.
 • na novou konstrukci krovu bylo následně uloženo nové dřevěné bednění, taktéž povrchově ošetřeno proti dřevokazným škůdcům. Takto zhotovená střecha byla přes zimu zakryta plachtou.
 • v měsících březnu a dubnu byla na bednění instalována nová střešní krytina z břidlicových šablon zajištěných měděnými hřebíky. Rozměry šablon byly shodné s původními. Materiál pochází z blízkého hlubinného dolu ve Lhotce u Vítkova. Většími šablonami byla pokryta i atika štítu kaple a kordónová římsa v průčelí.

4) Omítky
 • původní omítky byly v maximální možné míře zachovány, silně degradované části omítek byly odstraněny.
 • nové omítkové vrstvy byly zhotoveny jako vápenné, z uleželého vápna. Nově byly provedeny jak jádrové, tak i štukové omítky.
 • profilované části fasádních prvků (kordónová a korunní římsa, pilastry, dveřní šambrána) byly doplněny do původních hmot.
 • finální povrchová úprava je světlá ve dvou odstínech: v interiéru modrá (strop) a béžová (stěny) a v exteriéru pak modrá (plochy) v kombinaci s okrovou (aktivní prvky). Materiálem je vápenný nátěr probarvený anorganickými světlostálými pigmenty. Barevnost finálního nátěru omítek byla provedena dle výsledků statigrafického průzkumu. Před realizací byly na fasádu vyvedeny zkušební vzorky.

5) Okna a dveře
 • dvě chybějící okenní výplně (dochovaly se pouze okenní rámy) byly provedeny nově dle původních profilací i členění, původní nepoškozené kování bylo uchováno a nové provedeno zkušeným kovářem
 • stávající dvoukřídlové dveře byly repasovány zkušeným truhlářem, původní kování bylo také repasováno a zámek zprovozněn.
 • odstín nového nátěru oken a dveří byl vyveden dle výsledků statigrafického průzkumu: dveře v odstínu zeleno-modrém krycím, okna v odstínu tmavě hnědém lazurním.

6) Kříž

 • původní kříž umístěný ve vrcholu atiky kaple chyběl, musel být proto vyveden zcela nově zkušeným kovářem.

7) Okapový chodník

 • při čištění okolí kaple byl odhalen větrací průduch v zadní spodní části závěru. Pod tímto otvorem jsme také odhalili zbytky okapového chodníku, dříve vyvedeného po celém obvodu stavby. Jeho dno bylo vyloženo břidlicovými deskami menšího formátu.
 • chodník byl proveden stejně jako byl ten původní, vyložena deskami byla i část před vstupem do kaple.

8) Interiér

 • podlaha z břidlicových desek byla vyčištěna
 • dřevěná menza byla vyčištěna a opravena
 • vnitřní výmalba kaple vychází z původní výmalby.

Zdroj: www.zaopavu.cz

KRUSTAshop TEAM