Novinky
24.10.2021
Novinka! Doprava přes Zásilkovnu
    Spustili jsme pro vás v Krustashopu nový způsob dopravy - doručení na výdejní místa Zásilkovny. Stačí si z více než 8000 výdejních míst vybrat... číst celé
13.10.2021
Dárkové poukazy pro vaše blízké
 Předvánoční čas je spojen především s vybíráním toho nejlepšího dárku pro naše nejbližší. Máte blízkého, kterému by se líbily produkty z našeho sorti... číst celé
02.02.2021
KRUSTAshop s.r.o. se představuje
Základy našeho e-shopu vznikly před více než 15 lety, kdy jsem jako začínající restaurátor a čerstvý absolvent Fakulty restaurování v Litomyšli postrá... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Jak nakupovat v Eurech
Pro zobrazení cen v Eurech
zvolte nahoře na stránce
nad nákupním košíkem měnu. 

 

 

 1. Úvod
 2. OBNOVA DROBNÝCH PAMÁTEK
 3. OBNOVA RODERICHOVY KAPLE

Stávající drobná památka se nachází severním směrem od nedalekého hradu Vikštejna, na křižovatce cest uzavírajících malebnou osadu Dubová. Tzv. Roderichova kaple je zděnou omítanou stavbou stojící na hexagonálním půdorysu, dvě protější strany jsou delší, v bočních kratších stěnách se nachází půlkruhově ukončené mělké niky. Sokl je odstupněný s vytaženou římsou. V průčelí se nachází nika ukončená lomeným obloukem, v níž je půlkruhově zaklenutý vstup s kovovou mříží, nad ním štukový hrotitý čtyřlist s řeckým tlapatým křížkem. Mříž byla opatřena krycím stříbrným nátěrem. Značně poškozená fasáda byla pojata ve dvou odstínech, v bílé (plochy) a růžovo-oranžové barvě (aktivní prvky).

V zadní stěně se nachází také mělká nika ukončená lomeným obloukem, se slepou půlkruhově zaklenutou nikou. Střecha je sedlová křížová, původní střešní krytinou byl plech s krycím nátěrem v červeném odstínu. Ve vrcholu hřebene v průčelí chyběl kovový kříž. V interiéru se nachází nika klenutá valenou klenbičkou s obrazem Cyrila a Metoděje.
 

 

1) Přípravné práce
 • stávající stav objektu se zhodnocením závad a poruch byl vypracován již v roce 2009, a to včetně kresebných a fotografických příloh
 • před zahájením prací byl proveden základní stratigrafický průzkum dochovaných omítkových vrstev
 • za asistence kováře byla sejmuta stávající kovová mříž
 • byly dohledány veškeré snadno dostupné archívní materiály týkající se obce Dubová a památky samotné
 • v bezprostřední blízkosti kaple byla odstraněna náletová zeleň a vzrostlá tráva, stavební suť
 • dožilá plechová krytina byla demontována stejně jako nesoudržné omítkové vrstvy (cca 40 %)
 • před zahájením prací bylo postaveno jednoduché dřevěné stabilní lešení.
2) Střešní krytina
 • Stávající plechová střešní krytina byla dožilá, a proto byla snesena. Pod ní se nacházel cementový potěr, který byl vyspraven a bylo na něj položeno nové dřevěné bednění a izolace proti vodě. Klasický krov zde schází.
 • Na takto upravený podklad byla uložena břidlicová krytina zajištěná měděnými hřebíky. Kvůli členitosti stříšky a tedy i náročnosti obnovy položila krytinu odborná firma. Typ krytiny byl určen na základě zápisu z farní kroniky, který břidlici označil jako původní pokrytí střechy kaple po její výstavbě. Šupina byla použita z jiné starší stavby v regionu.
3) Omítky
 • Původní omítky byly v maximální možné míře zachovány, silně degradované části omítek byly odstraněny.
 • Nové omítkové vrstvy (cca 40%) byly zhotoveny jako vápenné. Nově byly provedeny jak jádrové, tak i štukové omítky.
 • Profilované části fasádních prvků (mělké niky se zalomeným obloukem, čtyřlístek v průčelí) byly vyčištěny a doplněny do původních hmot. Zcela nově byl vyveden v průčelí chybějící nápis „RODERICH KAPELLE“, a to v podobě dle dochované historické fotografie.
 • Finální povrchová úprava byla vyvedena ve světlých přírodních odstínech. Materiálem je vápenný nátěr. Barevnost byla odvozena z výsledků stratigrafického průzkumu.

 

 

4) Kříž, mříž
 • Již na dobové fotografii je patrné, že se kříž ve vrcholu stříšky nedochoval. Nebylo tedy jasné, jakých proporcí a ztvárnění byl, proto byl vyroben kříž nový podle autorského návrhu uměleckého kováře. Nový prvek vychází z tvarosloví kaple a stal se jeho důstojnou součástí.
 • Stávající mříž kryjící výklenek byla odborně repasována. Byly z ní odstraněny nevhodné pozdější nátěry vyvedené ve stříbrné barvě, byly doplněny chybějící prvky a vyroben nový krabicový zámek. Po očištění mříže byl nalezen německý nápis „FRIDEN“, což v překladu znamená „klid, mír“.

5) Interiér
 • Interiér kaple je tvořen jejím jediný výklenkem, ve kterém byl umístěn jednoduchý dřevěný křížek z dřevěných latí a obraz zpodobňující Cyrila a Metoděje.Křížek byl z niky odstraněn (je možné jej v budoucnu nahradit důstojnějším prvkem) a obraz odborně restaurován a navrácen zpět.
6) Exteriér
 • Z dobové fotografie lze snadno vyčíst, že se před průčelím kaple nacházelo kamenné klekátko vyvedené z jednoho kusu bloku. Tento prvek se nedochoval, při minulých stavebních zásazích byl odstraněn. Samozřejmě, že i tato část obnovy byla považována za důležitou, a proto bylo kamenné klekátko navráceno zpět na původní místo.
 • V době podávání žádosti o grant se blízko stojící mohutná lípa nenacházela v dobrém stavu, proto se počítalo s jejím odborným ošetřením. Při jednání s vlastníkem stromu (Lesy ČR) však nebylo docíleno souhlasu, proto muselo být od odborného ošetření stromu upuštěno. Bezprostřední okolí kaple však bylo vyklizeno a nálety odstraněny.
 • Do budoucna je uvažováno se zpevněním terénu pomocí lomového kamene a umístěním lavičky.

ZDROJ: www.zaopavu.cz

 KRUSTAshop