Novinky
14.12.2022
Inventura 22-23
Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, Nedá se nic dělat, musíme to spočítat. Uklidit regály, setřídit pigmenty, špachtle, tmely, vyřadit staré... číst celé
10.12.2022
Rozšíření nabídky pro restaurátory dřeva - Set: Kremer Retušovací barvy v šelaku
Pro restaurátory dřeva jsme do naší nabídky zařadili Kremer retušovací barvy v šelaku. Velice podařený set 27 barev ve velmi světlém šelaku stačí jen ... číst celé
15.08.2022
CaLoSil ® - nanomateriál ke zpevňování kamene, omítek a zdiva a jak na jeho použití?
Připravili jsme pro Vás podrobný článek o použití nanovápenných zpevňovacích prostředků, více čtěte zde...    číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

ETHYL ACETÁT

čirá bezbarvá kapalina

Jedná se o ester ethanolu a kyseliny octové. Tato bezbarvá kapalina má charakteristickou sladkou vůní připomínající hrušky, ve kterých je obsažena. Vy... celý popis
Dostupnost
6 - 10 pracovních dnů
VYBRAT TYP BALENÍ
240,79 Kč
199,00 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:KR70300
Výrobce - dodavatel:Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Kompletní specifikace

Jedná se o ester ethanolu a kyseliny octové. Tato bezbarvá kapalina má charakteristickou sladkou vůní připomínající hrušky, ve kterých je obsažena. Vyrábí se ve velkém množství pro použití jako rozpouštědlo. 

POZOR: Ethylacetát lze zasílat pouze v 1litrových nádobách běžnými způsoby přepravy. Rovněž přeprava dalších 1litrových nádob je bez potíží. Zaslání 3litrových nádob je možné pouze dopravou TOPTRANS!

Bezbarvá, čirá, aromatická kapalina s příjemnou vůní.
Ethylacetát je snadno rozpustný v alkoholu, etheru, chloroformu, mastných olejích a éterických olejích. Ethylacetát je
rozpustný ve 12násobném množství vody, ve které se vlivem světla a vzduchu pomalu rozkládá
na alkohol a kyselinu octovou. Proto se roztok pomalu mění na kyselý.
Ethylacetát je dobrým rozpouštědlem pro nitrát celulózy, celuloid, oleje, chlorkaučuk, kalafunu, gumu
kopál, vinylové pryskyřice atd.

Technická data

  • Forma: tekutina
  • Chemický popis: Ethyl ethanoát, ester kyseliny octové
  • Chemický vzorec: CH3COOCH2CH3
  • Rozpustnost ve vodě: 80 g/l (25°C)
  • Bod varu: 77.1°C (1013 hPa)

Bezpečnostní informace

Signální slovo: Nebezpečí


H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 
P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.
P305+P351+P338: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické středisko nebo lékaře.
P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte vodní sprchu, pěnu, oxid uhličitý nebo suchý hasicí prášek.
P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.
P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Zachovat chladnou hlavu.

Manipulace a varování

Pouze pro použití profesionálními uživateli!

Ethylacetát je snadno rozpustný v alkoholu, etheru, chloroformu, mastných olejích a éterických olejích. Ethylacetát je rozpustný ve 12násobném množství vody, ve které se vlivem světla a vzduchu pomalu rozkládá na alkohol a kyselinu octovou. Proto se roztok pomalu mění na kyselý.

Použití:
Ethylacetát je dobrým rozpouštědlem pro nitrát celulózy, celuloid, oleje, chlorkaučuk, kalafunu, gumový kopál, vinylové pryskyřice atd.

Další aplikace:
Ethylacetát se používá jako složka umělého jablečného, hruškového, jahodového, malinového a černého éteru; k aromatizaci sladkostí, ovocných šťáv, likérů, limonád, jako rozpouštědlo pro kolodiovou bavlnu, nitrobavlnu, celuloid atd. a při přípravě kávy bez kofeinu.

Vlastnosti:
Vysoce těkavá, hořlavá kapalina s hořlavými výpary (těžší než vzduch). Vznícení mohou způsobit horké povrchy, jiskry a otevřený plamen.