Úvod »Restaurování keramiky»Hydrofobizace keramiky » Vosková impregnace pro dlouhodobou ochranu


        

Vosková impregnace pro dlouhodobou ochranu

1 litr

 

Skladem: 1,00 ks
Dostupnost: 2-3 dny (zboží v interním skladu)
Číslo produktu: 14052017_1
naše cena bez DPH: 551,25 Kč (19,85 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
667,01 Kč (24,02 EUR)

do košíku:
  ks  

Impregrační prostředek s obsahem včelího vosku v organickém rozpouštědle. Vhodný na kov, kámen a dřevo.

Výhodou je, že se jedná o přírodní tradiční materiál, který vytvoří ochranu proti vlhkosti. Zvýrazňuje kresbu kamene a dřeva.

Spotřeba
Spotřeba je cca 0,2 až 0,4 kg na m2.

 

Příklad odpuzování vody na kovovém materiálu.

vosková impregnace, ochrana voskem

Příklad odpuzování vody na dřevěném materiálu.

vosková impregnace, ochrana voskem

Balení:

1litr

Ekologie a bezpečnost práce
Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.
Xn Zdraví škodlivý
R 65 Zdraví škodlivý – při požití může vyvolat poškození plic. R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte výpary. S 24 Zamezte styku s kůží.S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení.
Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv, kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo při náhodném požití, vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu,