NOVINKY


Ateliér - malba, kresba, tisk / VÝROBA VLASTNÍ BARVY

Řadit podle 
Výrobce  


naše cena 428,33 Kč (15,42 EUR)
naše cena 429,98 Kč (15,48 EUR)
naše cena 646,07 Kč (23,26 EUR)
naše cena 892,00 Kč (32,12 EUR)


Tření pigmentu je stará technika, dnes již zřídka se objevující. Na trhu je dnes široká škála továrně vyrobených barev, různých kvalit, umělci si tak nemusí barvy vyrábět samy.
Třením pigmentů se zabývají restaurátoři i někteří umělci. Výhodou třené barvy je její světelný lom, barva je často zářivější než továrně vyrobená. Nevýhodou je časová náročnost a určitá praxe. Umělci pracující s pigmenty, především oceňují možnost namíchání si barvy podle vlastních představ a experimentování. Výhodou také je, že víme s čím pracujeme, složení barev u výrobce často nenajdeme.

tření barev

Tření olejové barvy

Při tření barvy je potřeba čisté hladké plochy nejlépe skleněné desky a třecího běžce.

tření barev

Pro tření si vybereme pigment a olej, nejčastěji se požívá lněný olej. Vytvoříme si hromádku pigmentu a do ní nejlépe pomocí pipety postupně přidáváme olej. Často se stává, že pigment můžeme přesytit olejem, proto olej přidáváme postupně v menším množství. Běžcem postupně třeme krouživým pohybem barvu až do chvíle, kdy se netvoří shluky nerozmíchaného pigmentu.

tření barev

Je potřeba aby pigment byl řádně rozetřen s olejem, tak abychom předešli následným problémům.

tření barev

Jako příměs/plnidlo můžeme použít při tření i křídu, křídu šampaňskou nebo umělý síran vápenatý, které dají barvě objem a hustotu. Barevnost neovlivňují a šetří s pigmentem.

křída ke tření barev

 

Elektronová mikroskopie


Zkoumání vzorků olejové barvy pomocí elektronové mikroskopie. Zjišťování
chování plnidla a pojidla při procesu tuhnutí. Analýza rozložení látek: šampaňské
křídy s pigmentem a lněným olejem při vzniku třecí technikou. Mapování možností
zkoumání vzorků.

elektornová mikroskopie

Záběr na částici křídy šampaňské v olejové směsi. Křída je organického původu,
zde jde tento původ vidět. Částice se liší tvarem od ostatních.

 

elektornová mikroskopie

Snímek zaměřený na povrch barvy. Na levé straně je sklíčko na kterém je hmota
barvy nanesena.

 

elektornová mikroskopie

Snímek ukazuje přiblížení na syntetickou složku a to akrylátový podklad na plátně.

 

Snímky vznikly při mezifakultní spoluprací na VUT (FCH VUT a FaVU) a ústavem
Ceitec VUT v Brně.


Tomáš Plachký

 

TEAM KRUSTAshop Tomáš Oršový