NOVINKY


Restaurování papíru / Návody na restaurování papíru

čištění papíru

Čištění obrazů malovaných na papíře a lepence

 

Čištění probíhá vetšinou pomocí prášku nebo houby wishab. Prášek se rozprostře na povrch papíru, které následuje tření povrchu ať již rukou s vhodnou podložkou, nebo s pomocí vhodného přístroje.

 

 

Retuš poničených maleb


Se zásedně provádí druhem barvy, kterým je samotný obraz malován. Retuš je práce velmi odpovědná. Klade na restaurátora velké požadavky. Dobrý restaurátor musí při retuši pochopit cenu ošetřeného díla, formu malby a kresby jeho autora, jeho způsob vyjadřování reliefu barvou, jeho kolorit atd.