Novinky
14.12.2022
Inventura 22-23
Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, Nedá se nic dělat, musíme to spočítat. Uklidit regály, setřídit pigmenty, špachtle, tmely, vyřadit staré... číst celé
10.12.2022
Rozšíření nabídky pro restaurátory dřeva - Set: Kremer Retušovací barvy v šelaku
Pro restaurátory dřeva jsme do naší nabídky zařadili Kremer retušovací barvy v šelaku. Velice podařený set 27 barev ve velmi světlém šelaku stačí jen ... číst celé
15.08.2022
CaLoSil ® - nanomateriál ke zpevňování kamene, omítek a zdiva a jak na jeho použití?
Připravili jsme pro Vás podrobný článek o použití nanovápenných zpevňovacích prostředků, více čtěte zde...    číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

  1. Úvod
  2. MATERIÁLY
  3. Zpevňovací prostředky
  4. Cyklododekan (sprej) 400 ml

Cyklododekan (sprej) 400 ml

Cyclododedane - pro dočasné zpevnění a ochranu povrchu

Cyklododekan spray rozsah tání 58 - 61°C Cyklododekan (CCD) je vosková, vodoodpudivá a netoxická látka, která po 20 až 48 hodinách beze zbytku sublimu... celý popis
Dostupnost
6 - 10 pracovních dnů
1 415,70 Kč
1 170,00 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:KR87099
Výrobce - dodavatel:Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
VYBRAT TYP BALENÍ:400 ml
Kompletní specifikace

Cyklododekan spray

rozsah tání 58 - 61°C

Cyklododekan (CCD) je vosková, vodoodpudivá a netoxická látka, která po 20 až 48 hodinách beze zbytku sublimuje.

Sublimace beze zbytků; není nutné následné čištění.
Neakumuluje se ve vodním prostředí a organismech, a proto je pro člověka a životní prostředí zcela neškodná. Je netoxická, nekarcinogenní a bez označení podle GHS "Globálně harmonizovaný systém"

Oblasti použití: Dočasná ochrana citlivých povrchů při práci s vodou a vodními roztoky, vodnými lepidly nebo tmely jakéhokoli druhu. V současnosti se využívá pro potřeby 3D skenování sbírkových předmětů. V oblasti archeologie a restaurování pro konzervaci předmětů a maleb a jako sublimační vysoce výkonný sprej. Cyklododekanový sprej neobsahuje žádná rozpouštědla, oxid titaničitý (TiO2) a adamantan. Přilne ke všem porézním i neporézním povrchům jako jsou textilie, dřevo, sklo, lakované povrchy, kov, plast, kámen, malta a papír.

Technická data

  • Chemický popis: Příprava aktivní složky cyklododekanu a hnacích látek
  • Forma: aerosol
  • Rozpustnost ve vodě: nemísitelný
  • Teplota vznícení: 230°C

Bezpečnostní informace

Signální slovo: Nebezpečí

H222: Extrémně hořlavý materiál.
H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.
P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení.
P251: Nádoba je pod tlakem: nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.
P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C (122°F).

 

Podrobný popis, tipy, rady, návody

Kromě dosud používaných aplikací cyklododekanu, tedy taveniny a roztoku, představuje cyklododekan jako sprej třetí formu.Vespreji se cyklododekan nachází v rozpuštěné formě.Jediným přítomným rozpouštědlem je v tomto případě hnací látka, neobsahuje tedy žádná další rozpouštědla.
 
Hlavní oblast použití
Hlavní oblastí použití je dočasná ochrana citlivých povrchů. Použití spreje může mít velké výhody, když je požadováno rychlé odpaření ochranného filmu po jednom až dvou dnech a když je podstatná nekomplikovaná aplikace. Další výhodou je, že lze dosáhnout rovnoměrné, pravidelné tloušťky filmu na velké ploše. Samozřejmě lze natavit i stříkanou cyklododekanovou fólii. Doporučujeme použít horkovzdušnou pistoli nebo vyhřívanou špachtli.
Pro malé lokální zpevnění nebo práci s CCD taveninou se jako přenosový papír používá fólie hostaphanová (polyesterová) fólie potažená CCD sprejem. Ta se může nařezat na pruhy použitelné délky. Pomocí nahřívatelné špachtle pak lze aplikovat CCD film tam, kde je potřeba.
Dobré zkušenosti jsou s následujícími aplikacemi:
- Ochrana citlivých míst při práci s vodou, s vodnými roztoky, vodními nátěry atd.
- Ochrana citlivých míst při práci s vodnými lepidly nebo injektážními maltami.
- Ochrana citlivých míst při práci s omítkou a maltou jakéhokoli druhu.

DŮLEŽITÉ informace o stříkací vzdálenosti:
Protože se hnací plyn rozpouští z kapaliny do plynného stavu poměrně rychle, je riziko při velké vzdálenosti od stříkaného povrchu, žese cyklododekan vysráží na pevný prach dříve, než dopadne na povrch. Aby na povrchu vznikl požadovaný pevný film, vzdálenost mezi tryskou a předmětem by měla být co nejkratší. Pro získání otěruvzdorného filmu se doporučuje vzdálenost 3 až 4 cm. Měkký, ale velmi rovnoměrný film je dosažen při vzdálenost 6 až 10 cm. Větší vzdálenosti vedou k filmům, které nepřilnou správně a které vedou k vyšším ztrátám.

Charakteristika filmu
Nastříkaný film CCD v podstatě přilne na jakýkoli povrch. Ať už se jedná o textil, dřevo, sklo, lakované povrchy, kov, plast, atd., ale také na porézních površích, jako je kámen, malta nebo papír.

Hloubka průniku cyklododekanu při aplikaci stříkáním
U porézních povrchů je otázka hloubky průniku jistě důležitá. Zatímco schopnost
penetrace CCD ve formě taveniny nebo roztoku je poměrně velká, tak průnik sprejem stříkané fólie se blíží nule. Jako stříkaný film CCD neproniká do povrchu, nemá tedy zpevňující účinek, ale pouze ochranný.

Reverzibilita
Charakter nastříkaného CCD filmu také určují rychlost odpařování.
Zatímco 1 mm taveniny potřebuje k úplnému odpaření asi 30 dní, nastříkaný film výrazně sublimuje mnohem rychleji - 1 mm film zcela zmizí za 2 až 3 dny při 20 °C. Na fasádách bez přímého slunečního záření může stejný film zmizet dokonce během jednoho dne.

Okamžité odstranění cyklododekanového filmu
V některých situacích můžete chtít odstranit fólii, aniž byste museli čekat, až se odpaří. To je možné bez problémů postříkáním nebo nátěrem štětcem petrolejovým benzinem. Na citlivé povrchy byste měli použít petrolejovou lihovinu bez aromatických přísad.

Spotřeba
Přesné stanovení toho, jak velkou plochu lze postříkat jednou plechovkou, není možné. Důležitými faktory jsou hustota filmu a vzdálenost stříkání. Zhruba se dá očekávat, že 400ml plechovka vystačí zhruba na jednu metr čtvereční plochy.

Literatura:
H.M. Hangleiter-Elisabeth Jägers-Erhard Jägers: Flüchtige Bindemittel, v: Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 1995/2 S. 385-392
Gudrun Hilby: Das flüchtige Bindemittel Cyclododecan, v: Restauro 1997/2 S. 96-103
H.M. Hangleiter: Erfahrungen mit Flüchtigen Bindemitteln Teil 1, in: Restauro 1998/5 S. 314-319
H.M. Hangleiter: Erfahrungen mit Flüchtigen Bindemitteln Teil 2, in: Restauro 1998/7 S. 468-473
Georg Hilbert-Nicole Riedl: Cyclododecan im Putzgefüge, in: Restauro 1998/7 S. 494-499
Cornelia Bandow: Cyclododecan in der Papierrestaurierung, v Restauro 1999/5 S. 326-330
Gudrun Hilby: Cylododecan als temporäre Transportsicherung, v: Restauro 1999/5 S. 358-363