Novinky
15.08.2022
CaLoSil ® - nanomateriál ke zpevňování kamene, omítek a zdiva a jak na jeho použití?
Připravili jsme pro Vás podrobný článek o použití nanovápenných zpevňovacích prostředků, více čtěte zde...    číst celé
30.06.2022
Na čem pracujeme v létě 2022 - Adam Střelec
Restaurátor Adam Střelec se s námi v rámci výzvy "Na čem pracujeme v létě 2022" podělil o několik fotografií z jeho krásné práce. Právě realizuje výro... číst celé
26.05.2022
Zboží na paletě
Vážení zákazníci, díky vašim připomínkám jsme nově do našeho  systému zavedli pravidlo dopravy těžších zásilek od nás k Vám na malých polovičních nebo... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 1. Úvod
 2. MATERIÁLY
 3. Povrchové úpravy
 4. UNIFIX - univerzální fixativ sprey

UNIFIX - univerzální fixativ sprey

Unifix - Paraloid B72 sprej

Univerzální fixativ na kresby křídové, uhlové a pastely. Používá se také ke zpevnění přírodního kamene, omítek, dřeva apod. Je vhodný i k impregnaci ... celý popis
Dostupnost
Skladem 178 ks
Běžná cena
447,70 Kč
423,50 Kč
350,00 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:12092018
Výrobce - dodavatel:KRUSTAshop
 • Kompletní specifikace
 • UNIFIX - univerzální fixativ sprey
  UNIFIX - univerzální fixativ sprey
  Skladem 178 ks
  423,50 Kč
  350,00 Kč bez DPH
 • ks
Kompletní specifikace

Univerzální fixativ na kresby křídové, uhlové a pastely. Používá se také ke zpevnění přírodního kamene, omítek, dřeva apod. Je vhodný i k impregnaci a zpevnění nástěnných maleb a obrazů, kde se používá jako základní impregnace a závěrečný lak. Fixativ je také vhodný jako závěrečný lak pro ochranu plochy pokryté plátkovým zlatem, stříbrem nebo metalem. Základem fixatifu je kopolymerní metakrylátová pryskyřice Paraloid B72. Unikátní složení směsi zajišťuje dlouhodobou stabilitu laku vůči UV záření.

Způsob použití: Povrch dobře odmastěte, nádobku důkladně protřepejte (minimálně 3min). Aplikujte ze vzdálenosti 25-30cm. Nanášejte několik tenkých vrstev. Pro citlivé povrchy doporučujeme nanášet velmi tenké vrstvy z větší vzdálenosti. Ideální teplota pro aplikaci je 20°C. Na závěr pročistěte trysku – nádobku obraťte dnem vzhůru a držte trysku tak dlouho, dokud nebude vystupovat pouze vzduch bez fixativu.

400 ml

Unifix univerzální fixativ sprey

 

Nebezpečné látky: ethyl-acetát

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305 + P351 + P338 PŘ I ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.